SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

 

Vi har i dagsläget avtal med ett antal försäkringsbolag avseende privat sjukvårdsförsäkring.

 

De försäkringsbolag vi samarbetar med är:

- Falck Healthcare

- Länsförsäkringar

- SEB Trygg Liv

- Skandia

- Förenade Liv

- DKV Hälsa

- If

- Cardif

- Bliwa

- EuroAccident

 

Vi erbjuder sjukgymnastisk bedömning och behandling inom 2 arbetsdagar ifrån det att vi blir kontaktade av ditt försäkringsbolag!